Regały półkowy to regał składany metalowy, który znajdują szerokie zastosowanie w pomieszczeniach archiwalnych i magazynach. Specyfiką tych regałów jest to, że w przeciwieństwie do regałów paletowych, są już wyposażone w półki i pozwalają na łatwą i szybką zmianę ilości półek lub wysokości między nimi, a także demontaż zbędnych sekcji. 

Regał modułowy składany

regał składany

Wiele firm oferuje składane regał modułowy składany dwóch typów – z połączeniami śrubowymi w narożach sztywności i uniwersalnymi na hakach z wiązaniami poprzecznymi. Regały skręcane mogą przenosić obciążenia do 100 lub do 200 kg na półkę. A drugi typ (regał metalowy składany na hakach) wytrzymuje obciążenie na każdej półce do 150 lub do 300 kg, ponieważ ten typ jest zwykle używany zarówno w biurze, jak i archiwum, a w magazynie nazywa się uniwersalny.

Regały paletowe

Regał składany metalowy paletowy to rodzaj metalowych regałów magazynowych służy głównie do składowania i umieszczania dużych ilości towarów na paletach.

Składany regał paletowy może przenieść obciążenie do 20.000 kg. Ten system regałów paletowych jest uważany za najbardziej efektywny i popularny, nie tylko dlatego, że takie regały metalowe na palety mogą wytrzymać duże obciążenia, ale również dlatego, że można w nich przechowywać zarówno palety FIN o wymiarach 1000x1200x150 mm, jak i palety EUR o wymiarach 800x1200x150 mm.

Regał składany paletowy pozwala ułożyć jednocześnie 2 palety fińskie lub 3 palety EUR. Jeśli masz ograniczoną przestrzeń magazynową i musisz używać zarówno regałów paletowych, jak i półkowych, nie potrzebujesz dwóch różnych typów metalowych regałów magazynowych.

Regał metalowy składany paletowy może być uzupełniony sklejką lub metalowym odeskowaniem, jeśli towary muszą być na nich umieszczone, w którym to przypadku regały paletowe stają się regałami metalowymi półkowymi, takie wzmocnione regały z półkami wytrzymają bardzo duże obciążenia.